Demeter Tamás

Kutatási területem a tudásszociológia, a tudománytörténet és -filozófia. Jellemzően a gondolatok társas és történeti beágyazottságát és az eszmék társadalomtörténetét vizsgálom, valamint igyekszem feltérképezni az effajta vizsgálódások történeti és módszertani hátterét is. Ez a megközelítés a szociológia jelentőségét és hasznosságát illusztrálja a pszichológia, az irodalom- és történelemtudomány, és a filozófia számos kérdése tekintetében.

Beosztás: egyetemi tanár

E-mail: demeter.tamas@pte.hu
Publikációs jegyzék az MTMT adatbázisában
Fogadóórák időpontja:
Mellék: 24656   
Iroda: A/336

Szakdolgozati témák:

  • Tudás- és tudományszociológia (elméleti és történeti vonatkozások)
  • Társadalomelmélet-történet (magyar és egyetemes)
  • A társadalomtudományok filozófiája