Tanszékünk vendége volt Dr. Szűcs Zoltán Gábor

December 3-án kedden tanszékünkön előadást tartott Dr. Szűcs Zoltán Gábor, az MTA TK Politikatudományi Intézetének tudományos munkatársa. Az előadás a magyar politikai diskurzus alakváltozásaival foglalkozott a rendszerváltozástól napjainkig. A diagnózis, miszerint a szociologizáló nyelvezet hamyatlása figyelhető meg az utóbbi években, úgy tűnik, igen jó diagnózisa a jelenkori magyar politikai életnek. E diagnózis szerint megfigyelhető, hogy az utóbbi évtizedben egyre inkább háttérbe szorult a politikában az a fajta beszédmód, amely politikán kívüli ("szakmai") érvekre támaszkodott. Az utóbbi idők paradigmaváltásának lényege épp az, hogy a politika immár nem ismer semmilyen más érvet, csak politikait. Ez pedig kétségkívül a politikum széleskörű átrendeződésével jár együtt.