A Doktori Iskola témakiírásai

Az alábbiakban a doktori iskola témakiírásait olvashatja vázlatosan. A részletesebb változatot innen töltheti le: témakiírások.

 

Demográfia Program

Programvezető: Spéder Zsolt, PTE, BTK, egyetemi tanár, KSH, Népességtudományi Kutatóintézet, a Demográfia és Szociológia Doktori Iskola vezetője

 

Bálint Lajos, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs: Halandóság

Bögre Zsuzsanna, PPKE BTK, egyetemi docens: Vallás, identitás és traumafeldolgozás a XX-XXI. századi magyar társadalomban

Demeter Tamás, PTE BTK, egyetemi docens: A demográfia tudománytörténete

Elekes Zsuzsanna DSc, Corvinus Egyetem, Szociológia Intézet, egyetemi docens: A szenvedélybetegségek epidemológiája

Gál Róbert, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs: Generációs gazdaság

Hoóz István DSc, PTE, professzor emeritus: A hazai kisebbségek demográfiája

Nagy Mariann, PTE BTK, egyetemi docens: Demográfiai folyamatok történeti beágyazottsága: nemek, nemzetiségek és státusok

Őri Péter, KHS Népességtudományi Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs: Demográfiai folyamatok a XVII-XX. században

Schadt Mária, PTE, címzetes egyetemi tanár: Társadalmi nemek: a nemi szerepek átalakulásának társadalomtörténeti meghatározottsága a magyar társadalomban

Spéder Zsolt, PTE, BTK, egyetemi tanár, KSH Népességtudományi Kutatóintézet: Termékenység és párkapcsolatok Magyarországon és Európában

Varga Szabolcsné Gödri Irén, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs: Nemzetközi migráció, migránsok integrációja

Veroszta Zsuzsanna, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs: Gyermekgondozás, szülői magtarások és társadalmi egyenlőtlenségek; Magyar Születési Kohorszvizsglat 2018

 

 

Addiktológia és Egészségmagatartás Program

Programvezető: Kelemen Gábor, PTE BTK, egyetemi tanár

 

B. Erdős Márta, PTE BTK, habil. egyetemi docens: Addiktológia

Füzesi Zsuzsanna, PTE ÁOK, egyetemi tanár: A népesség egészségi állapota, egészségmagatartása és az egészség-egyenlőtlenség kérdései

Kelemen Gábor, PTE BTK, egyetemi tanár: Addiktológia

Lampek Kinga, PTE ETK, főiskolai tanár: Idősödés

Osváth Péter, PTE ÁOK, egyetemi docens: Öngyilkosság és társadalmi változások összefüggései az epidemiológiai kutatások tükrében

 

 

Településszociológia Program

Programvezető: Kovács Teréz DSc, PTE BTK, egyetemi tanár

 

Bálint Lajos, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs: Területi népesedési folyamatok modellezése

Füzér Katalin, PTE BTK, egyetemi adjunktus: Társadalmi tőke és társadalmi fenntarthatóság lokális kontextusokban

Gáspár Gabriella, PTE BTK, habil. egyetemi docens: A falusi helyi társadalmak népessége

Hajnal Klára, PTE TTK, egyetemi adjunktus: Települési társadalmi fenntarthatóság

Juhász Gábor, PTE BTK, habil. egyetemi docens: A humán erőforrások szerepe a társadalmi fenntarthatóságban

Kincses Áron, KSH, osztályvezető: Nemzetközi vándorlás területi folyamatai: a Kárpát-medence országainak migrációs jellemzői, migrációs települési hálózatok

Kovács Teréz DSc, PTE BTK, egyetemi tanár:

  • Kisebbségkutatás
  • Önszerveződő vidéki társadalmak, mikrotérségek

Németh Zsolt, KSH, elnökhelyettes: Térbeli társadalomszerkezeti változások és hatásuk a települési társadalmi fenntarthatóságra

Péntek Eszter, PTE BTK, egyetemi adjunktus: Társadalmi-területi egyenlőtlenségek az egészségi állapotban és az egészségügyben, helyi egészségpolitikai kihívások