Spéder Zsolt: Angelusz-díj

Tanszékünk professzora, Spéder Zsolt kapta idén a Magyar Szociológiai Társaság Angelusz Róbert-díját. 

A díjról: a Magyar Szociológiai Társaság a 2010–ben elhunyt Angelusz Róbert emlékére létrehozta a kétévente kiosztásra kerülő Angelusz Róbert Egyetemi Oktatói Díjat, amellyel olyan iskolateremtő tanárokat tüntet ki, akik a leendő szociológusgenerációk kinevelésért sokat tesznek. Olyan oktatók javasolhatók a díjra, akik oktatói munkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, sikeresen járulnak hozzá a tehetséges szociológushallgatók kiemelkedéséhez, pályájuk elindulásához, és meghatározó szerepet játszanak az egyetemi szociológiai oktatás képzési profiljának sikeres megújításában.

Az elismeréshez szívből gratulálunk!

A laudációt a díjat odaítélő bizottság elnöke, Szelényi Iván akadémikus, a Yale University és a New York University emeritus professzora tartotta. A laudáció szövegét az alábbiakban közöljük.

"Spéder Zsolt a Pécsi Tudományegyetem Szociológia Tanszékének professzora, a Demográfia és Szociológia Doktori Iskola alapító vezetője, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének Igazgatója.

Közgazdasági, szociológiai és demográfiai tanulmányokat idehaza és külföldön is folytatott, Andorka Rudolf tanítványa.

Publikációs tevékenysége nemzetközi hatású a demográfia és a szociológia területén: a Google Scholar szerint idézeteinek száma meghaladja a 2000-et. Cikkei jelentek meg vezető nemzetközi folyóiratokban: Human Reproduction (H209), Social Forces (H117), Population Studies (H55), Demographic Research (H54), European Journal of Population (H43). Nagyszabású nemzetközi és hazai kutatási együttműködések állnak publikációs teljesítménye hátterében, melyek közül kiemelkedik a Generations and Gender Programme, valamint a Magyar Születési Kohorszvizsgálat (Kohorsz ’18). Akadémiai doktori értekezésében a hazai termékenységi magatartást nemzetközi összehasonlításban vizsgálja.

Számos tudományos szervezetben, testületben tölt be vezető szerepet: 2008 óta tagja, 2016 és 2018 között elnöke, majd tiszteletbeli elnöke a European Association for Population Studies-nak. Az MTA Demográfiai Osztályközi Bizottságának alapító elnöke, jelenleg társelnöke. Szerkesztőbizottsági tagja a Social Forces és az International Sociology folyóiratoknak, a Demográfia folyóirat főszerkesztője.

Spéder Zsolt pályafutásának szociológusok generációit támogató eredményei közül kiemelendő:

1. Az idehaza széleskörben használt szociológiai alaptankönyv, a Bevezetés a szociológiába című munka szerzőjének, Andorka Rudolfnak a tanítványaként egy szerzői team élére állva Spéder Zsolt szerkesztőként megszervezte és részben megírta a tankönyv második, javított, kibővített, új fejezetekkel ellátott kiadását. A kötet az Osiris gondozásában jelent meg 2006-ban.

2. A Népességtudományi Intézet vezetőjeként kiadványsorozatot szerkeszt Demográfiai Portré címmel, melynek kötetei 2009 óta három évente jelennek meg. Az egyetemi oktatás szempontjait is szem előtt tartó szerkesztői elvek mentén összeállított köteteket számos hazai egyetem szociológia kurzusaiban használják tananyagként.

3. Spéder Zsolt vezetésével jött létre 2013-ban a Demográfia és Szociológia Doktori Iskola a Pécsi Tudományegyetemen, amely hiánypótló képzést és kutatói műhelyt biztosít a széles értelemben vett demográfiai, illetve a különféle szociológiai témákkal foglalkozó doktoranduszok számára.

4. A pécsi szociológusképzések fejlesztéséhez széleskörű nemzetközi tapasztalatainak hasznosításával járult hozzá: részt vett az észt szociológiai és demográfiai képzések akkreditációjában, valamint a European Doctoral School of Demography értkelésében.

5. Az egyetemi alap- és mesterképzésben évről évre megújított tananyag használatával nagy hangsúlyt helyez a kvantitatív módszerek alapszintű és emelt szintű oktatásra. Oktatási tevékenységének középpontjában annak bemutatása áll, hogy az elméleti iskolázottság és az alternatív elképzelések (hipotézisek) kialakítása elengedhetetlen az eredményes kvantitatív elemzéshez. A képzések során a nemzetközi összehasonlításra is hangsúlyt helyez, ami lehetővé teszi az általános trendek, specifikus hatások feltárását és alapot nyújt a hazai társadalmi folyamatok reális értékelésére.

6. A doktori iskolában a legújabb nemzetközi irányzatokkal szembesíti a doktoranduszokat és támogatja részvételüket a nemzetközi fórumokon. Három védett és három aktív doktorandusza van, mindegyikük tudományos pályán helyezkedett el."